Naši respondenti

Veľkosť panelu

Pre Vaše výskumy je Vám k dispozícií kvalitný Ipsos ONLINE panel, ktorý zahŕňa 106 tisíc registrovaných respondentov.

Regrutácia respondentov

Na získavanie nových členov do panelu využívame niekoľko metód. Nábor respondentov prebieha celoročne, a to buď online formou alebo osobne prostredníctvom dopytovaných výskumov realizovaných našou agentúrou na území Slovenska. V poslednom roku sme realizovali viac ako 1,2 milionov takýchto rozhovorov.

Súhlasí s účasťou, odmeňovaním

Respondenti sa do panelu registrujú dobrovoľne, vyplnia rozsiahly vstupný dotazník a očakávajú spoluprácu.

Zasielanie výskumov nevnímajú ako obťažovanie a sú vďaka tomu pripravení vypĺňať aj Vaše dotazníky.

Čo vieme o respondentoch

Každý člen panelu musí vyplniť a každoročne aktualizovať osobný dotazník, ktorý má viac ako 150 otázok. Tieto otázky sú uvedené v sekciách:

  • Základné socio-demografické údaje
  • Zamestnanie
  • Domácnosť
  • Financie
  • Nákupy
  • Konzumácia
  • Telekomunikacia
  • PC, Internet, TV
  • Lifestyle, cestovánie, politika
  • Zdravie

Ukážka konkrétnych otázok tu:

Vďaka tejto detailnej znalosti si môžete vybrať presne tie osoby, ktoré hľadáte pre Váš výskum.

Zároveň si tieto otázky môžete pridať do svojho výskumu, nie je potrebné sa na ne pýtať znovu.