Vlastné databázy

Vlastné databázy

Ponúkame Vám možnosť spýtať sa respondentov priamo z Vašej vlastnej databázy.

Cena

Pre vyskúšanie ponúkame možnosť poslať Váš dotazník na prvých tisíc emailových adries úplne zadarmo.
Ďalej je cena určená ročným paušálom vo výške 132 EUR.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vašou zákonnou povinnosťou je zabezpečiť si súhlas respondentov so zasielaním výskumov a marketingových oznámení.

Ako to funguje

V sekcii "Výber respondentov" zvolíte možnosť "Vlastné databázy".
Potom si vytvoríte vlastný dotazník a pozývací list pre respondentov.
Následne uložíte Vašu databázu kontaktov. Databáza musí byť nahraná vo formáte csv. Do tohto formátu ľahko uložíte v Exceli.

Riziká

Na rozdiel od využitia Ipsos ONLINE panelu nie je u tejto varianty žiadna kontrola pred odoslaním a všetka zodpovednosť je na autorovi dotazníka a kvalite databázy.